Tarot Akadémia - A Királyi Út

Tarot Akadémia

A Királyi Út

TAROT: A Királyi Út
az önismeret és a lélek uralmának művészete

"... mindenkinek, akár fél, akár reménykedik, legelső dolga, leghőbb vágya megtudakolni a jövőt..."
Lukianosz

Tarot kártya tanfolyam asztrológiával
» Tarot Kártya Tanfolyam Asztrológiával «


Tarotakadémia

A Tarot kártya összefüggései
A Tarot Akadémia keretében a nagyobb kérdés: hogyan láthatnánk meg a vezető, segítő jeleket? Akinek megnyílik a hit vezette látása, világosan tudja, hogy mikor kell elfogadni a sorsot, és mikor lehet formálni - erre tévedhetetlen tanácsot adnak a művészien megformált Arkánumok (titkok), a T-A-R-O, az út lapjai. A Tarot kártya ugyanazokból a szimbólumokból alakult ki, mint az asztrológiai zodiákus (istenek, szerepszemélyiségek, archetípusok), ám képekkel szemlélteti, amit az asztrológiai radix képlet (születési horoszkóp) mutathat meg jellemünkről, személyiségünkről, és az ebből következő lehetőségeinkről jövőnkben.
A 78 kép eszköz arra, hogy a véletlenszerűen feltáruló szimbólumok személyiséget szemléltessenek, jövőt mondjanak - jósló, terápiás, személyiségfejlesztő eszköz és módszer egyben. A kártyák segítségével megérthetjük önmagunkat, vagy azokat, akikkel kapcsolatban állunk. Az emberiséggel egyidős a vágy a jövő megismerésére: jóslatot, javaslatot is kérhetünk - a kártya mindig megadja a válaszokat arra a kérdésre, hogy mi az, ami önmagunkból kiindulva magyarázza az élethelyzetekben betöltött szerepünket, lehetőségeinket, és hogy milyen feldolgozandó feladat vár ránk a jövőben.
Erre az újjászületést hozó életkörre indul az, aki a kártyákat, eközben saját sorsát tanulmányozza. Teológiai alapfogalmak, ezoterikus tanok, asztrológiai elemtan, alkímiai műveletek, mágikus képek és varázslatos titkok szükségesek az Út megértéséhez. És az út végén: a Tudás és a Hit találkoznak - ez a békés bölcsesség, a harmónia egyensúlya. Mellesleg: az ember megtanulja a Tarot kártyák használatát is, önismeret után jóslásra... Mert a Tarot jóslás innen ered: "Ismerd meg önmagad!", a 'prognosztika' szó magában rejti a 'gnosis', a 'megismerés' titkait, és aki önmagát, múltját már tudja, az előre is lát.

A Tarot eredete
Senki nem tudja, mikor keletkezett, és senki nem tudja, ki rajzolta eredeti képeit. Huszonkét összetett képből álló sorozat, amelyhez még további, az asztrológiai elemtanhoz (tűz, föld, levegő, víz) hasonlóan négy színben (botok, érmék, kardok, serlegek) tíz-tíz számozott lap, és négy-négy udvari lap tartozik. Az összesen hetvennyolc lap azonnal látszódóan hasonlatos az asztrológiai analógiákhoz, Egyiptomból származtatjuk, ahonnan az általunk alkalmazott asztrológiai rendszer gyökerei is születtek. Lényegében több ezer éve a csillagtudomány és a Tarot egy volt, használatuk később vált külön. Európában akkor lett kártya formában használatos játék, amikor a középkori műhelyek gyártása lehetővé tette az elterjedését: kezdetben faragott fa nyomatok, később papír alapon.

A restaurált középkori Tarot kártyák
Nicolas Conver, 1760
Nicolas Conver, 1760
Jean-Pierre Payen, 1713
Jean-Pierre Payen, 1713
Francois Tourcaty, 18. század
Francois Tourcaty, 18. század

Arkánumok
Az arkánumok maguk a lapok, melyeknek titokzatos jelentése van: elvileg, amikor húzunk, minden lap üres! A lapok kiválasztásával a megelevenedett tudatalatti ölt képes formát, lelkünk mélységei jelennek meg a lapokon. Az arkánum latin eredetű szó, melyet adott esetben helyettesítenek a más, szintén misztikumra utaló szavak is: sötét, mély, titkos, rejtélyes, jin, káosz, semmi, fekete, ismeretlen, tudat határán túli, okkult. A lapok olvasásánál a megnyitott intuíció, az érzések segítenek, hogy fogalmunk lehessen a szimbólum jelentéséről.

Szimbólum: /görög eredetű szó./: Jelkép; Jel. Hozzá szabadon rendelhető közvetlen, szemléletes megfelelővel nem rendelkező, hozzá képi hasonlatosság alapján nem kötődő jelentéstartomány.
Különböző bonyolultságú szimbólumokat használunk a kommunikáció során:
Például:
 Betű -> hang
 Zöld lámpa -> szabad út
 Kígyó-> gonoszság
 Elvont szimbólumok: pl. a matematikai jelek, logika.
A jelentéstartományok nem mindig maguktól értetődőek, kultúrával (mítoszok, természeti vallások, műalkotások tanulmányozása, kollektív tudattalan) lehet elsajátítani. Gyakran nem lehetséges jelentésük teljes megragadása.

Analógiák
Tartalom-azonosságok alapján működik a Tarot képsorozata, csakúgy, mint az asztrológia - azonban sokkal intuitívabb, vizuálisabb, művészibb képi világ tárul elénk. Minden lapon háromféle (3: isteni tökéletesség, az analógiák ismétlésének teljessége, mely segítségével létrejön az Egész) dolog jelenik meg: a lapon láthatunk számot, képet és írást. A számok, képek és tartalmat jelentő írás értelmezése minden esetben az egész összefüggéseiben, együttesen történik, sőt az egyes lapokat is az összes többi ritmusában és együttműködésében lehet megfejteni. Sokszor még inkább teljesül az önfeledtség állapotának elérése, ha misztikus, relaxáló zenét, finom illatokat is társítunk a kártyák élményéhez.

Analógiák:=azonosságok, összeköthetőségek, a gondolkozás mintája: "a ...kapcsolatban van a...-vel"
Játékos vizsgálat: szabad asszociáció ("Mi jut az eszünkbe erről?")
  Család ->
  Virág->
  Anya->
  Munka->
  Szépség->
  Szeretet->
  Orvos->
  Egy példa: A macska jelentései-> Jin, nőiség, kiszámíthatatlanság, okkult hatalom, éjszaka...

Mai szimbólumok
szimbolum 1 szimbolum 2 szimbolum 3 szimbolum 4 szimbolum 5 szimbolum 6

Archetípusok szimbolikája:
Az istenek (A tizenkét archetípus az Olymposzról, hősök, példaképek); a Zodiákus.
A vallások:Erkölcsi, morális ideálok és a lélek kapcsolata a szellemmel.

A szimbólumok alkalmazása: mitológia

DELPHOI, a világ közepe: a szimbólumnyelv alkalmazása.
A múzsák szent helyén, a Parnasszosz oldalában, 600 méter magasban a jóshelyen feltett kérdésekre Apollón papnője, Püthia adta meg a választ. A prófétanőt a helybeli ifjú szüzek közül választották ki (amikor azonban az egyiket elrabolták, a papnők alsó korhatára 50 évben lett meghatározva...).
Ha valaki jóslatot kért, először megfizette a kiszabott árat, áldozott egy kecskét, és Püthia, miután ivott a Kasztalia forrásból és megtisztult, egy babérlevéllel a szájában egy kövön ülve extázisban jóslatot mondott. Hivatalos magyarázóktól lehetett felvilágosítást kérni a kétértelmű jóslatokra. Nőknek nem volt joguk kérdést feltenni.

DELPHOI, a világ közepe

Archetípusok, mesék, drámák, kártyák mint önismereti eszköz avagy terápia
Mint ahogy Jung elmélete rendszerezte a kollektív tudattalanban működő, típusok köré osztályozható archetípusokat, ősi szerepszemélyiségeket mint viszonylag állandó képeket, úgy a mesés kártyák megmutatják a dinamikát, a lélek rezdüléseit, a cselekvések mozgatórugóit, a vágyakat, és tanulságokkal szolgálnak ezek bizonyítására. A mesék tarka sokfélesége az emberi lélek fejlődésének tükrét tárja elénk, ahogyan ősi drámajátékként működik.
A mesékhez és a drámákhoz hasonlóan működnek a kártyák: cselekményük van, energiák feszülnek egymásnak. A témák gyökerei, genezise, a figurák életre keltői földrészenként, koronként, népenként változnak, de minden esetben közös működési hasonlóságokat, funkciót töltenek be. A mesés történetek mindig megadják a léleknek a feloldozást: az árnyékok szertefoszlanak, a frusztrációk feloldódnak - a rossz megkapja büntetését, a jó pedig elnyeri méltó jutalmát. A történetek "működésének" átgondolásával segítséget kaphatunk sorskérdéseink átlátására is: valós azonosságok, átfedések mutathatók ki a történetek morfológiai, pszichológiai, asztrológiai elemzése során. A kártyajátékok sokkal komolyabbak, mint hogy játéknak lehessen tekinteni a foglalkozást. Az ember újra és újra szembesül élete képeivel, lelke mélységeivel, komoly önismeretre tesz szert, és a történetek megtekintésének módszerével tudatosodik a lélek: mit él meg. Végső soron olyan nagy távolságból is megnézhetjük életünk, hogy képesek leszünk a múlt, jelen, jövő történéseit "látni": ha önismeretünk alapos, akár jóslásra is képesek leszünk.

- Olvasnivaló: Hamvas Béla: Tabula Smaragdina (letölthető részlet, a Tarot összefüggésekről)

A Nagy Arkánum, mint az élet útja, a fejlődés karmája, a ciklikus idő
Az ember az anyagi világba tudatlanként (Bolond) születik, hogy megismerjenek saját titkai (Mágus) és életének értelme (Főpapnő). Kezdetben anyja és apja (Király és Királynő), később külső tanítómesterei (Főpap) a kísérői. Számára legértékesebb ajándéka a Szabad Akarata, ami lehetővé teszi a valóságos döntés jogát (Válaszút). Fiatal és büszke énje bátorságot ad neki az akadályok legyőzésében (Diadalszekér). Tetteit azonban az igazság megtorlással bünteti (Igazság). Ezért önmaga keresésében (Remete) szilárdnak, okosnak és gyakran magányosnak kell lennie, nem szabad megszoknia a sors ingadozásait (Sorskerék). Belső ereje (Erő) nemcsak tárgyalóképessé teszi a környezetével szemben, hanem belseje megismerésére (Akasztott ember) is szolgál, amely nem szenved el semmilyen változást (Halál). Tevékenységének, gondolkodásának (Mérték-Kiegyenlítődés) mértékletessége lehetővé teszi számára, hogy túllépjen minden kísértésen és az anyagi világ szélsőséges megnyilvánulásain (Ördög). Őrangyala kezének segítségével (Csillag) képes lesz megkülönböztetni sorsának szerencsétlen értelmét (Torony), ami megóvja a sötétségtől (Hold) és a fény felé vezeti (Nap). Életútja átalakulásokkal éri el tetőpontját (Ítélet-Feltámadás), ami harmonikus kapcsolatot létesít benső világa és a környező világ között (Világ). Ennek köszönhetően műveltté válik és tudata azonos a világ értelmezésével (Bolond). Ha ezt a műveltséget nem éri el, következő újjászületésében újabb lehetőséget kap, és nincstelenként újrakezdi életútját.

A Nagy Arkánum lapjai
0
LE MAT - THE FOOL - BOLOND
I.
LE BATELEUR - THE MAGICIAN - MÁGUS
II.
LA PAPESSE - THE POPESS - FŐPAPNŐ
III.
L'IMPÉRATRICE - THE EMPRESS - CSÁSZÁRNŐ
IV.
L'EMPEREUR - THE EMPEROR - CSÁSZÁR
V.
LE PAPE - THE POPE - PÁPA
VI.
L'AMOUREUX - THE LOVERS - SZERETŐK
VII.
LE CHARIOT - THE CHARIOT - DIADALSZEKÉR
VIII.
LA JUSTICE - JUSTICE - IGAZSÁG
IX.
L'HERMITE - THE HERMIT - REMETE
X.
LA ROUE DE FORTUNE - THE WHEEL OF FORTUNE - SORSKERÉK
XI.
LA FORCE - STRENGTH - ERŐ
XII.
LE PENDU - THE HANGED MAN - AKASZTOTT
XIII.
(NO NAME)- (NÉVTELEN), HALÁL
XIV.
TEMPERANCE - TEMPERANCE - MÉRTÉK
XV.
LE DIABLE - THE DEVIL - ÖRDÖG
XVI.
LA MAISON DIEV - THE TOWER - TORONY
XVII.
L'ETOILE - THE STAR - CSILLAG
XVIII.
LA LUNE - THE MOON - HOLD
XIX.
LE SOLEIL - THE SUN - NAP
XX.
LE JUGEMENT - JUDGEMENT - ÍTÉLET
XXI.
LE MONDE - THE WORLD - VILÁG
XXII.
LE MAT - THE FOOL - BOLOND

A Nagy Arkánum lapjai

A lapok lehetséges csoportosítása a lelki feladatok szerint:
Belső erőnk:
Bolond, Mágus, Papnő

Mások iránti felelősség:

Császárnő, Császár, Pápa
Mindennapi élet:
Szeretők, Diadalszekér, Igazság
Sors:
Remete, Sorskerék, Erő
Valóság:
Akasztott, Halál, Mértékletesség

Világosság és sötétség:

Ördög, Torony, Csillag
Álmok és tettek:
Hold, Nap
Előrelépés:
Ítélet, Világ


Tarotakadémia

TAROT - A Nagy Arkánum Lapjai (Analógia Gyűjtemény, Jelentések Kulcsszavai)

Mágus  
I
LE BATELEUR
- THE MAGICIAN - MÁGUS
Fő jelentése: Új dolgok, lendület, új dolgokba fogni jó
Ellenző erőként: Alkalmatlanság; nem kell sietni, nincs itt az idő
Mint jövő, eredmény: Új idő; új kapcsolat; derűs újdonság
Főpapnő  
II
LA PAPESSE
- THE POPESS - FŐPAPNŐ
Fő jelentése: Termékeny várakozás; rejtve ajánlott maradni; nő segítsége
Ellenző erőként: Rejtett akadály; képmutatás, intrika; nő elleni bizalmatlanság
Mint jövő, eredmény: Befelé néző elemző munka; bölcsesség, derű; békés állapot

Császárnő  
III
L'IMPÉRATRICE
- THE EMPRESS - CSÁSZÁRNŐ
Fő jelentése: Kedvező idők, megvalósuló tervek; sikerek, jó hírek
Ellenző erőként: Kedvezőtlen időszak a gyakorlati megvalósításhoz
Mint jövő, eredmény: Megoldódó feladatok, problémák; öntudatos tisztánlátás, megvalósítás

Császár  
IV
L'EMPEREUR
- THE EMPEROR - CSÁSZÁR
Fő jelentése: Szilárdság, erő, elképzelések érvényesítése; helyzetbe kerülés
Ellenző erőként: Önkényes visszaélés a hatalommal; makacsság; fenntartás egy férfival
Mint jövő, eredmény: Tekintély, bizalom, stabilitás, lehetőséggel teli idő és megvalósulás

Pápa  
V
LE PAPE
- THE POPE - PÁPA
Fő jelentése: Szerencsés időszak, pártfogás, tanultak hasznosítása, filozófia, vallás
Ellenző erőként: Rossz tanítás, őszintétlen érzelmek
Mint jövő, eredmény: Szövetség, egyesülés, házasság, filozófia, szellemiség

Szeretők  
VI
L'AMOUREUX
- THE LOVERS - SZERETŐK
Fő jelentése: Kapcsolat; választás két dolog között, szépség, új dolgok születése
Ellenző erőként: Döntésre alkalmatlan idő, csalatkozás veszélye
Mint jövő, eredmény: Megérzésen alapuló jó választás lehetősége, döntésre kell jutni

Diadalszekér  
VII
LE CHARIOT
- THE CHARIOT - DIADALSZEKÉR
Fő jelentése: Siker útja, előnyös utazás, jó kilátások, előbbrejutás
Ellenző erőként: Tehetetlenség, kedvezőtlen idő a helyváltoztatásra
Mint jövő, eredmény: Siker, győzelem, fejlődés, kézbentartott sors

Igazság  
VIII
LA JUSTICE
- JUSTICE - IGAZSÁG
Fő jelentése: Reálisan kell tekinteni a tényeket, rendteremés ideje, jog támogat
Ellenző erőként: Igazságtalanságok, szigor, vitás ügyek, jogi homály
Mint jövő, eredmény: Törvény, egyensúly, úgy kell látni a dolgokat (embereket), amilyenek

Remete  
XI
L'HERMITE
- THE HERMIT - REMETE
Fő jelentése: Az Idő hozza meg a megoldást, magányt kell keresni, hosszú távú kilátások
Ellenző erőként: Meddő magány, elszigeteltség, késlekedés, fogoly állapot
Mint jövő, eredmény: Karma, Kronosz, Idő, belső út, szellemiség

Sorskerék  
X
LA ROUE DE FORTUNE
- LA ROUE DE FORTUNE - SORSKERÉK
Fő jelentése: Sors vezet, ciklusok sodornak, változás ideje jön
Ellenző erőként: Elakadás, pangás, nem szabad a sorssal szembeszállni
Mint jövő, eredmény: Világ kereke újít meg, új szakasz kezdődik, megváltozik az élet

Erő  
XI
LA FORCE
- STRENGTH - ERŐ
Fő jelentése: Élni kell a lehetőségekkel, az erő támogat
Ellenző erőként: Erőszak, zsarnokság, összecsapás, női ellenség
Mint jövő, eredmény: Hatalom, kitartás, erő, nyertes helyzet

Akasztott  
XII
LE PENDU
- THE HANGED MAN - AKASZTOTT
Fő jelentése: Próbatételt kell elfogadni, várakozni kell, egy más szempontból nézelődni
Ellenző erőként: Nincs értelme várni, ki kell lépni a pangó, megrekedt helyzetből
Mint jövő, eredmény: Várakozás, stagnáló állapot, nincs valós beteljesülés

Halál  
XIII
(NO NAME)
- (NÉVTELEN) - HALÁL
Fő jelentése: Meg kell válni valamitől, átalakulni, változni; távozás, szakítás
Ellenző erőként: Nincs külső segítség, nem szabad semmit erőltetni
Mint jövő, eredmény: Szakítás, válás, eltávolodás, változások ideje; látásmódot át kell alakítani

Mérték  
XIV
TEMPERANCE
- TEMPERANCE - MÉRTÉK
Fő jelentése: Gyümölcsöző kapcsolatok, kedvező barátságok, pozitív energiák
Ellenző erőként: Nem marad meg a kapcsolat, nem szabad bízni a barátságban
Mint jövő, eredmény: Harmonikus kapcsolódások, szelíd erő, ihletettség, oltalom

Ördög  
XV
LE DIABLE
- THE DEVIL - ÖRDÖG
Fő jelentése: Előnyös pénzügyi alkalmak, befolyó pénz, szenvedély, szexualitás
Ellenző erőként: Gondok a szerelemben, pénzügyekben, álnokság, manipuláció
Mint jövő, eredmény: Anyagiság, pénz, hatalom, szex, ravaszság, csalás

Torony  
XVI
LA MAISON DIEV
- THE TOWER - TORONY
Fő jelentése: Váratlan esemény, aktív változás, robbanás, hirtelen felfedezés
Ellenző erőként: Vita, válás, baleset, bukás, rossz hír
Mint jövő, eredmény: Gyors események, minden megváltozik egy csapásra, megrázkódtatás

Csillag  
XVII
L'ETOILE
- THE STAR - CSILLAG
Fő jelentése: Vezérlő csillag, megérzések segítenek, megnyugvás, derű
Ellenző erőként: Rossz befolyás, közöny, rémképek
Mint jövő, eredmény: Jó szerencse, pártfogás, szerelem, ihlet, jó egészség

Hold  
XVIII
LA LUNE
- THE MOON - HOLD
Fő jelentése: Növekedő alkotóerő, kifejezésre jutó tudattalan, szunnyadó álmok, ösztön
Ellenző erőként: Illúziók, rémképek, elszállás a földről
Mint jövő, eredmény: Női erő, passzív kivárás, szellemi munka ideje, alkotás

Nap  
XIX
LE SOLEIL
- THE SUN - NAP
Fő jelentése: Teljes fényű ragyogás, szeretet, siker, értékelt munka
Ellenző erőként: Visszahúzódni érdemes, túl szép fantázia
Mint jövő, eredmény: Személyes siker, kisugárzás, szerelem, megvalósítás

Ítélet  
XX
LE JUGEMENT
- JUDGEMENT - ÍTÉLET
Fő jelentése: Feltámadás a rossz időszakból, megjavuló egészség, jó hírek
Ellenző erőként: Elszálló remények, rossz hírek
Mint jövő, eredmény: Átalakulás időszaka után megújulás, megvilágosodás, kegyelem

Világ  
XXI
LE MONDE
- THE WORLD - VILÁG
Fő jelentése: Világi siker, beteljesedés, beérett munka, diadal
Ellenző erőként: Előnytelen környezet, nem megfelelő hely
Mint jövő, eredmény: A nagy mű véghezvitele, beteljesülés és boldogság

Bolond  
0/22
LE MAT
- THE FOOL - BOLOND
Fő jelentése: Váratlan utazás; máshol kell keresni a helyet; felfedezés, ihlet
Ellenző erőként: Baleset, katasztrófa, idegi gondok, indulat, bosszúság
Mint jövő, eredmény: Sorsszerű útrakelés, a kezdet vagy a vég (ciklus)


Tarotakadémia

Színek szimbolikája a Tarot de Marseilles-ben
Testszín emberi, ember által létrehozott
Kék passzív, holdi, titkos, érzelmes, szellemiségi
Piros férfias, hatalmas, szellem szolgálatában cselekvő
Sárga öntudat, kreativitás, értelem
Zöld tavaszi újjászületés, életerő, remény
Fehér tisztaság, kegyelem, jámbor, beavatott
Fekete termékenység, gazdagság, anyagTarotakadémia

Nagy Arkánumok jelentései:
Hangsúlyos változásokra utaló lapok a lap konkrét jelentése értelmében. "Nagy" lapok, mint az aduk.
(Tartalmukat még tovább lehet részletezni a Kis Arkánumokkal, ha a jelentés még további kifejtést igényel majd, az úgynevezett minőségek, színek lapjaival, a "pletykalapokkal".)

Kis Arkánumok:
A körülményekre, részletekre utaló lapok, kifejtik a jelzőket, minőségeket, hangulat határozókat.

 • Botok: egészség, munka - (Treff, Makk)

 • Kardok: konfliktusok - (Pikk, Zöld)

 • Kelyhek: érzelmek - (Kőr, Piros)

 • Érmék: anyagiak - (Káró, Tök)
 • Ingázáshoz használható élet-kerék
  Ingázáshoz használható élet-kerék


  Tarotakadémia

  The Fool
  The Magician High Priestes The Empress The Emperor Hierophant
  The Lovers The Chariot Strenght The Hermit Whel Fortune
  Justice Hanged Man Death Temperance The Devil The Tower
  The Star The Moon The Sun
  Judgement The World


  Tarotakadémia

  AZ ASZTROLÓGIA ÉS A SZÁMOK ÖSSZEFÜGGÉSE
  a káldeus hagyományok szerint, amelyeket később a héberekre hagyományoztak

  Számokhoz
  tartozó
  bolygók:

  Nap: 1
  Hold: 2
  Jupiter: 3
  Uránusz: 4
  Merkúr: 5
  Vénusz: 6
  Neptunusz: 7
  Szaturnusz: 8
  Mars: 9

  Számokhoz tartozó bolygók

  A hét napjai
  és a számok:

  Vasárnap: 1, 4
  Hétfő: 2, 7
  Kedd: 9
  Szerda: 5
  Csütörtök: 3
  Péntek: 6
  Szombat: 8

  A hét napjai és a számok

  Salamon csillag: Az Élet a Nap kreatív erejéből származik, onnan az átlókon át a Marsig, Merkúrig, majd a Merkúrtól a Jupiterig, Jupitertől a Vénuszig, a Vénusztól a Szaturnuszig (halál) - visszatér a Naphoz (Isten). Minden újrakezdődik egy másik ciklusban, a folyamat az örökkévalóságig tart.

  A hónap napjai:
  Kos Márc. 21.-Ápr. 19. 9 pozitív
  Bika Ápr.20.- Máj.20. 6 pozitív
  Ikrek Máj.21.- Jún.20. 5 pozitív
  Rák Jún.21. - Júl.21. 2, 7 pozitív
  Oroszlán Júl.21. - Aug.20. 1, 4 pozitív
  Szűz Aug.21. - Szept.20. 5 negatív
  Mérleg Szept.21. - Okt.20. 6 negatív
  Skorpió Okt.21. - Nov.20. 9 negatív
  Nyilas Nov.21. - Dec.20. 3 pozitív
  Bak Dec.21. - Jan.20. 8 pozitív
  Vízöntő Jan.21. - Febr. 19. 8 negatív
  Halak Febr.19. - Márc.20. 3 negatív

  A betűkhöz tartozó számok
  A = 1 H = 5 P = 8 W = 6
  B = 2 I, J = 1 Q = 1 X = 5
  C = 3 K = 4 R = 4 Y = 1
  D = 4 L = 3 S = 3 Z = 7
  E = 5 M = 4 T = 4  
  F = 8 N = 5 U = 6  
  G = 3 O = 7 V = 6  

  Név számítása például:
  I M O L A I J U D I T
  1 4 7 3 1 1 1 6 4 1 4
  =17 =8 =16 =7
  Szaturnusz Neptunusz
  Végzet, sors Saját vallás
  8+7=15: Rejtély és varázslat, bűbáj, okkultizmus
        
  Sors szám:
  1968.9.3. = 36 = 9  (Mars)

  Születés szám:
  3 = (Jupiter)

  Számok okkult szimbolizmusa
  Számok 1 - 9: Miként jelenik meg az ember társai szemében.
  10 - nél nagyobb számok: Összetett számok, az élet okkult, szellemi részére utalnak.

  Az 52 szám, mint az év 52 hete

  1: Nap, maszkulin, kezdet, egy, minden élet alapja, kreatív, egyedi, pozitív, invenciózus, határozott, vezető.
  2: Hold, feminin, gyengéd, művészi, romantikus, szellemi, nyugtalan, túlérzékeny, melankolikus
  3: Jupiter, ambiciózus, vezető, kiemelkedő, rendszerető, fegyelmezett, készséges, független
  4: Uránusz, határozott, különböző nézőpontú, eltérő, lázadó, reformer, szokatlan, feszült, érzékeny, magányos
  5: Merkur, ingatag, csapongó, könnyen barátkozó, gyorsan gondolkozó, ötletember, spekuláns, rugalmas, idegember
  6: Vénusz, határozott, szerettei rabszolgája, ragaszkodó, romantikus, idealista, művészetkedvelő, féltékeny
  7: Neptunusz, Holddal együttjáró, független, eredeti, egyéniség, változáskedvelő, utazó, széles látókörű, saját vallás
  8: Szaturnusz, magányos, félreértett, fanatikus, szélsőséges, felelősségteljes, önfeláldozó, megmásíthatatlan Végzet
  9: Mars, küzdő, vállalkozó, erős akaratú, bátor, jó szervező, uralkodó, veszekedés és viszály, balesetek, veszélyek
  0: kör vagy nulla, végtelenség, Örökkévalóság
  10: Szerencsekerék, becsület, hűség, felemelkedés vagy bukás érdemei szerint
  11: Fátyolos oroszlán, veszély, árulás, rejtett veszélyek, árulás, nehezen legyőzhető ember
  12: Szenvedés és szorongás, áldozati szerep mások terveiben, összeesküvések
  13: Tervek, helyek megváltozása, pusztulás és fölindulás, ismeretlen, váratlan erők
  14: Mozgás, veszélyek, szerencse pénzben, üzletben, kockázat és veszély, vakmerőség
  15: Rejtély és varázslat, bűbáj a célok eléréséhez, erős személyes vonzerő, okkult erő
  16: Villám-ütötte torony, végzetszerűség, tervek meghiúsulása, figyelmeztetés
  17: Spirituális erő, béke és szeretet, Mágusok Csillaga, halhatatlanság, szerencse, az embert túlélő hírnév
  18: Elemektől eredő veszélyek, materializmus a természet szellemi oldala ellen, árulás, megtévesztés, veszekedés
  19: Mennyek hercege, boldogság, siker, megbecsülés, kedvező szerencse, tisztesség
  20: Ébredés, ítélet, új célok, vágyak, törekvések magasabb célokra, kétséges világi siker
  21: Mindenség képe, Mágusok koronája, előmenetel, fölemelkedés
  22: "Egy jó ember, akit mások bolondsága vakít meg, hátán tarisznya tele hibákkal", illúzió
  23: Az oroszlán királyi csillaga, siker, védelem, szerencse
  24: Hatalmasok segítsége, nyereség szerelemben
  25: Tapasztalatból származó erő, emberek és dolgok megfigyeléséből haszon
  26: Súlyos figyelmeztetés másokkal kapcsolatban katasztrófákra, rossz számítások, társulások
  27: Jogar: hatalom és megbecsülés a teremtő elme gyümölcsei, kreatív eszmék
  28: Ellentmondások, verseny, lehetőségek és veszteségek, sikertelenség törvény előtt
  29: Bizonytalanság, csalás, árulás, váratlan veszélyek, megbízhatatlan barátok, gyász, csalódás
  30: Önvizsgálat, átgondolt következtetések, szellemi felsőbbrendűség
  31: Magányos és elszigetelt szellemiség
  32: mint 5, 14, 23. mágikus erői
  33: mint 24, 6.
  34: mint 25.
  35: mint 26.
  36: mint 27.
  37: Jó és szerencsés barátságok, és szerelmek, kedvező társulások
  38: mint 29.
  39: mint 30.
  40: mint 31.
  41: mint 32.
  42: mint 24.
  43: Forradalom, földindulás, kudarc és meggátolás, szerencsétlenségek
  44: mint 26.
  45: mint 27.
  46: mint 37.
  47: mint 29.
  48: mint 30.
  49: mint 31.
  50: mint 32.
  51: Harcos természet, hirtelen előmenetel, katonaság, vezetés. Ellenségek, veszélyek, merényletek.
  52: mint 43.


  Tarotakadémia

  Tarot vetés alapok

  Tarot
  Tudás Kapuja

  Ismerd meg Önmagad,
  feltárul a Jövőd!

  Mit hoz nekem a jövő?

   

  Mit hoz nekem a jövő?

  A  T A R O T  a Sors, a Királyi Út, az Önismeret és a Jövő.
  A Nagy Arkánumok (a Titkok, a Misztérium)
  a tudatalattim, a lelkem megnyilvánuló képei.

  Fohászkodom, hogy adassék nekem tiszta látás, és majd ha látom a tennivalóm, erőm is legyen: karmikus dolgom elvégezzem.
  Magamba nézek, elcsendesedem, és bármelyik kezemmel, bárhonnan, a huszonkét lapból felülről lentre, egymás után balról jobbra - ahogyan a múlt a jövő felé halad - sorban három kártyát húzok és magam előtt leteszem.
  Nyíljon meg előttem az Utam: így legyen!

   

  HAGYOMÁNYOS TAROT KÁRTYA KIRAKÁSI MÓDOK
  (Gyűjtemény különböző történelmi források alapján)

  I. Meditációs kártya (vezérkártya):
  I. Meditációs kártya (vezérkártya)

   

  II. Piramis:
  II. Piramis

   

  III. KERESZT - Tanácskérés:
  III. KERESZT - Tanácskérés

   

  IV. ORÁKULUM (MERTZ):
  IV. ORÁKULUM (MERTZ)

   

  V. SORS (OSHO)::
  V. SORS (OSHO):
  Nagy Arkánumokkal kirakva.

  + kis Arkánumok


  Botok: egészség, munka
  Kardok: konfliktusok
  Kelyhek: érzelmek
  Érmék: anyagiak


  (Treff, Makk)
  (Pikk, Zöld)
  (Kőr, Piros)
  (Káró, Tök)

   

  VI. ÖNISMERET (OSHO):
  VI. ÖNISMERET (OSHO)

   

  VII. ASZTROLÓGIAI KÖR:
  VII. ASZTROLÓGIAI KÖR

   

  VIII. KELTA KERESZT:
  VIII. KELTA KERESZT

   

  IX. KAPCSOLAT:
  IX. KAPCSOLAT

   

  Tarot kártya Nagy Arkánum 22 kártyája
  és a tíz bolygó a tizenkét zodiákussal
  Tarot kártya Nagy Arkánum 22 kártyája
  I.Kos: DiadalszekérMars: Torony IV.Rák: HoldHold: Főpapnő
  2.Bika: Világ 5.Oroszlán: ErőNap: Mágus
  3.Ikrek: NapMerkur: Szeretők6.Szűz: Császárnő 
  VII.Mérleg: IgazságVénusz: Csillag X.Bak: SorskerékSzaturnusz: Remete
  8.Skorpió: HalálPlútó: Ördög11.Vízöntő: MértékUránusz: Bolond
  9.Nyilas: FőpapJupiter: Császár12.Halak: ÍtéletNeptunusz: Akasztott


  Tarotakadémia

  Tarotakadémia

  Olvasnivalók, amelyekre Tarot témában sokszor történik utalás:
  Agrippa von Nettesheim, C.: Mágikus Asztrológia, Sindbad Kiadó
  Banzhaf, Hajo: Gyakorlati Tarot-kézikönyv, Bioenergetic, Budapest, 2000.
  Banzhaf, Hajo: Kulcsszavak a Tarot kártyához, Bioenergetic, Budapest, 1997.
  Banzhaf, Hajo: Tarot, a Hős útja, Bioenergetic, Budapest, 2003.
  Banzhaf, Hajo: Tarot kézikönyv, Bioenergetic, Budapest, 1999.
  Castaneda, Carlos: Mágikus gyakorlatok, Magyar Könyvklub, 2002.
  Cavendish, Richard: A Tarot, A titkok világa, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Cheiro: A számok titkai: numerológia, Édesvíz, Budapest, 1999.
  Crowley, Aleister: Thot könyve, Egyiptomi Tarot, Paradigma Könyvek
  Daleth, Yliaster: Magicon, Tuan Kiadó, 1999.
  Darche, Claude: Tarot - párbeszéd a sorssal, Édesvíz, Budapest, 1999.
  Diagram Visual: Jóslások Könyve, Szukits, Budapest, 2001.
  Eason, Cassandra: A Tarot alapjai, Édesvíz, Budapest, 2000.
  Halevi, Zev’ben Shimon: Pszichológia és kabbala, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Jahoda, Gustav: A babona lélektana, Közgazdasági és Jogi Könyvk., 1975.
  Jung, C. G.: Aión, Adalékok a mély-én jelképiségéhez, Akadémiai Kiadó, 1993.
  K. Greer, Mary: Fordított Tarot, Édesvíz Kiadó, Budapest, 2005.
  Kássa László: Tarot Kisenciklopédia, Hierophant, Miskolc
  King, Francis X.: Nostradamus, Magyar Könyvklub, Budapest, 1999.
  Lévi, Eliphas: A mágia története, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Lévi, Eliphas: A magas mágia dogmája és rituáléja, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Mertz, B. A.: Egyiptomi Tarot, A beavatás útja, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Mertz, B.A; Struck, P.: Asztrológia és Tarot, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Mireisz László (összeállítás): Javaskönyv, Harmadik évezred, Budapest, 1997.
  Müller Péter: Jóskönyv: Ji King, Doctor Herz Bt, 2001.
  Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkozásban, Gondolat, Budapest, 1987
  Szász Ilma: A ponttól a mandaláig, a szimbológia vezérfonala, Paradigma Könyvek
  Szepes Mária: A Tarot bölcsessége - Divináció, Édesvíz, Budapest, 2000.
  Szepes Mária: Dimenzió Tarot, Édesvíz, Budapest, 2002.
  Wannen, Andrea: Jungi Tarot, Hermit Könyvkiadó, Miskolc
  Watters, Joanna: A Tarot napjainkban, Litkey és Társa Kiadó, 2004.

  Wilhelm, Richard: Ji King - A Változások Könyve 1-2., Orient Press, Budapest, 1992.
  Wirth, Oswald: A Tarot Mitológiája, Mágiája, Ezotériája, Hermit Könyvkiadó, Miskolc


  Találkozásunkig ragyogjanak Önre csillagok!

  Tarot kártya tanfolyam asztrológiával
  » Tarot Kártya Tanfolyam Asztrológiával «

  Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
  Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
  ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
  Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
  Rendezvényszervezés Jósda
  Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
  * Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
  * Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

  Astrologia
  Imolai Judit Asztrológus honlapja
  telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

  A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.