Bűvös-Bájos MÁGIA

Bűvös-Bájos

MÁGIA

Mágia és okkultizmus alapok: az átváltozás művészete

Mágia és okkultizmus alapok tanfolyam
» Mágia és okkultizmus alapok tanfolyam «


Bűvös - Bájos MÁGIA

A hermetikus tanok, okkultizmus, mágia és varázslás

Hermész Triszmegisztosz (a Háromszorosan Bölcs Mester Egyiptomból, a tudás istene, Thot) örökül hagyta ránk az egyszerűségében tökéletes Szeretet Törvényét, a Tabula Smaragdinát. Ebben az isteni törvényeket tanító mester szól a teremtés elvéről, és az ember feladatáról: dolgunk e földön a folyamatos felfelé haladás, tökéletesedés, a tudatosodás.

HERMÉSZ TANÍTÁSAIBÓL
TABULA SMARAGDINA


Való, tévedéstől mentes,
biztos és igaz mindenekfelett,
Hogy ami fent van, a lentihez hasonló,
S ami lent van, a fentihez,
Beteljesítvén az Egyetlen számtalan csodáját.
Ahogyan pedig az összes dolog
az egynek elgondolása szerint lett,
Úgy minden ebből az Egyből vette eredetét
egyetlen átváltozás által.
Atyja a Nap, anyja a Hold,
A Szél hordozta méhében, s a Föld tartja fenn.
Ő a jelenségek valamennyi megnyilvánulásának
nemzője a világ egészében,
Hiszen a tökéletesség benne rejlik erejében.
Ha a földre vetül, elválasztja annak elemét
a Tűztől, a finomat a durvától,
 
S nagy óvatossággal emelkedve onnan
lassanként a Mennyekig hatol,
Majd ismét visszahull a Földre, egyesítve magában
a felsőbb és alsóbb dolgok befolyását.
Így lehet tiéd az egész világ világosságának
dicsősége, s minden sötétség
menekül majd előled.
Ebben rejlik valamennyi erő szilárd állhatatossága,
Mivel minden megfoghatatlant áthat éppúgy,
akár a tömörebb állománnyal rendelkezőket.
Így lett e világ létrehívva,
S ezáltal válnak oly csodás átváltozások
elérhetővé, melyeknek elve ugyanez.
Azért hívnak Hermész Triszmegisztosznak,
mert a világ bölcsességének
mindhárom része birtokomban van.
Amit a Nap hatásairól mondhattam, befejeztem.

Hermész tanaiban, a hermetikus művészetek négy ágából három: az írás (Taro), a számok (Kabbala), és az asztrológia (csillagokról szóló égi tudomány) szól a megismerésről: ha a jelképek világában tájékozódunk a szimbólumnyelvek ismeretével, az analógiák, tehát tartalom-azonosságok eligazítanak bennünket a világban. Jósművészeti eszközök alkalmazásával elérhetjük, hogy pontos képet, ha tetszik: diagnózist, avagy térképet kapjunk a helyzet, energiaállapotok, tulajdonságok jellemzésére. Ám vajon mit ér az információ, ha nem történik semmilyen változás?! Hiába tudtuk meg hitelt érdemlően, milyen körülmények között vagyunk, milyen fejlődési feladat vár ránk, ha nem tesszük hozzá az eredményhez vezető lépéseket. A negyedik hermetikus művészet, a mágia (energiák játéka: cselekvés, munka, zene, fények, hangok, illatok, mozgás, tánc) önmagában az a titokzatos varázslat, a megváltozás, amely a cselekvés útjára terelheti sorsunk, megváltoztatva életünk.
A mágia az intelligencia és az energia hozzáadásával elért változás a dolgokban, természeti tudomány és szimbolikus művészet.
 
Bűvös - Bájos MÁGIA

Bűvös-Bájos Mágia © Imolai Judit

A Bűvös-Bájos Mágia a harmónia és szeretet elvén működő szelíd mágia (fehérmágia, teurgia), jótékony varázslat, kedves emberi segítség, önsegítő és sorsjobbító foglalkozás. A Bűvös-Bájos Mágia a mágia sokféle ágán belül is olyan operációk, változtatások gyűjteménye, ceremóniarendje, amellyel egy ember hatást gyakorolhat cselekedetein keresztül saját sorsának kedvező alakulására, módszertanként alkalmazva a gondolatot mint cselekedetet. Gondolatok emlegetésével és bemutatásával megidézzük (invokáció) a kellemességeket, a szép történeti befejezéseket, a harmónia végtelen állapotát. A gondolat, mivel belső finom energiájú cselekedetnek minősül, már létrehozza azokat a nézőponti változásokat, amelyek ezután tetteket váltanak ki, közvetlen hatással lehetünk érzelmeink javulására, kapcsolataink minőségére, a felénk közeledő események természetére - ehhez az eszközök képi segítséget, dologi díszletet, materializált kapaszkodót jelentenek a képzeletnek. A mágikus kísérletek során tekintettel vagyunk a fehérmágia alapelveire, vagyis önmagunk megismerése után (alkatunk, jellemünk, sorsunk, rendeltetésünk tükrében) arra teszünk próbálkozásokat, hogy energia-elvek alkalmazásával úgy hozzunk létre harmóniákat, amennyiben környezetünknek ezzel semmiben nem ártunk, ezenközben kívánjuk uralni lelkünk és életünk, hogy meghaladhassuk az emberi korlátainkat és emeberfelettien tökéletes ideálokhoz, isteni morálhoz közelítsünk karmikus fejlődésünkben. Úgy legyen.

Gyakran használt mágikus eszközök: Inga, pálca, számok (numerológia), bolygók (asztrológiai összefüggések), kártyák (Symbolon, Tarot)

Védelmi technikák: meditáció, amulettek, talizmánok, ruhák, takarók, szimbólumok

 
Mágikus eszközök
Varázslási módszerek
 

Varázslási módszerek: imádkozás, kívánás, ráolvasás, megerősítések, szeretet, reiki

Gyógyító és erősítő szerek: teák, balzsamok, füstök, illatok, fények;

Karmikus oldások: elengedés, szeretet-terápiák, jókívánás, áldás.

Olvasnivalók, amelyekre mágia témában sokszor történik utalás:
Bardon, Franz: Frabato; Az igazi beavatás útja; A mágikus idézés gyakorlata; Az igazi kabbala útja. Tabula S., 1997.
Buckland, Raymond: A boszorkányság nagykönyve. Édesvíz, 2000.
Choa Kok Sui Mester: Meditációs gyakorlatok a lélek feltárására. Bioenergetic, 2002.
Cunningham, Scott: Kristály-, kő és fémmágia enciklopédia. Édesvíz, 2003.
Daleth, Yliaster: Élő Mágia. Mágia és természetfeletti a modern világban. Bioenergetic, 2001.
Drury, Nevill: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona. Elektra, 2002.
Drury, Nevill: Mágia és boszorkányság. A sámánizmustól a technopogányokig. Katalizátor, 2004.
Fónagy Iván: A Mágia és a titkos tudományok története. Bibliotheca, 1943.
Jahoda, Gustav: A babona lélektana. Közg. és Jogi Könyvkiadó, 1975.
Lévi, Eliphas: A Magas Mágia dogmája és rituáléja. Hermit.
Lévi, Eliphas: A Mágia története. Hermit.
Mayer, Dr. Johannes Gottfried: Kolostori Gyógyászat. Régi és új ismeretek a gyógynövények hatásáról. Magyar Könyvklub, 2004.
Marooney, Kimberley: Meditációk angyalkártyával. A szeretet és megnyugvás üzenete. Hungalibri, 1995.
Petters, Frank Arjava: Reikitűz - Dr. Usui öröksége. Édesvíz, 2001.
Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkozásban. Gondolat, 1987.
Simpson, Liz: A csakragyógyítás könyve. Magyar Könyvklub, 2000.
Sonneberg, Petra: Nagy Ingakönyv. Bioenergetic, 2002.
Wilhelm, Richard: Ji King, A változások könyve. Orient Press, 1992.
Javaskönyv (összeállítás: Mireisz László) Harmadik évezred, 1997.
Jóslások Könyve (összeállítás, ford.: Moharos Éva) Szukits, 1998.
Jelképtár (gyűjtemény)
Szimbólumtár (gyűjtemény)

A fehér mágia és az előkészületek
Gyakorlati tudomány a mágia - hinnénk-e, hogy varázslóként dolgozunk, ha jó vizsgaeredményekért fohászkodunk, ha szeretnénk valami finomságot főzni, ha keményen tréningezünk, hogy egészségünkért tegyünk vagy formáljunk az alakunkon? Ugyanígy mágia az is, ha vágyakozva kívánunk szerelmet, üzleti sikereket esetleg családi gyermekáldást. Gyógyulást remélhetünk attól a közbenjárásunktól, ha egészségünk harmóniáját állítanánk vissza gyógynövények alkalmazásával, alkatunknak megfelelő táplálkozással és testmozgással. Fontos recept mindegyik tevékenységnél: a gondolás általában nem elégséges, szükségszerű szokott lenni a tevékeny eljárás, a működtetés, a "csinálás", az energiák közbenjárása.

Fehér mágia
 
A mágia alkímista elveken működik a természet energiáinak ismeretében, és bármilyen változást is elérhetünk, ha a megfelelő minőségű és mértékű erőt alkalmazzuk egy folyamatban, a kérdéses életben, vagy a változtatnivaló dologra. Minden mágia szándékos és akaratlagos, bár nyilvánvaló, hogy az ember intelligenciája nem mindig képes felfogni a természet által végbevitt alkotások rendszerelvét vagy a történést.

/N.B: Pitagorasz ugyanerről beszél, amikor más szavakkal megnevezi a tudás négy formáját: nála a legfontosabb a matematika, és műveli a geometriát, asztrológiát, valamint a zenét. Itt lehet ráérezni a mágia működésére: pontosan úgy hat, mint a zene - nem tudjuk, miért, de hatást gyakorol, átalakít, terápiát nyújt, gyógyít, elvarázsol. Más kérdés a mai napok zaja, agresszív és irritáló reklámzene: ez egy érdekektől vezetett cél, nyugodtan nevezhetjük akár fekete mágiának.../

Nagyon fontos látni a lényeget abban, hogy bár sokan mondják (hirdetik) magukat mágusnak, boszorkány-főmesternek, beavatottnak, és így tovább, keveseknek sikerül a valódi változtatás. Nem beszélve arról, hogy különbséget kell tenni a mágiának legalább két fő ága között: úgynevezett fehér és fekete mágiáról szoktunk beszélni. Lényegi eszközökben sokszor azonos technikákkal dolgozik mindkettő (gyertyát gyújtani sem nehéz), a minőséget a változtatás célja különbözteti meg. Fő a karma útjának az elfogadása.

Egy egyszerű példa: Kívánhatod, hogy elnyerd mondjuk a befutott egzisztenciájú Sándor szerelmét (de nem sorssal harmonikus vágy ez, ha Sándor a maga részéről azt gondolja, nem vagy az esete, máskülönben pedig egyébként is nős, családos ember). Ez fekete: öncélú, érdekvezérelt, akaratlagos. Kívánhatod azonban, hogy megtaláld életed párját - még akár meg is nevezheted a szimpatikus Istvánt (gondolsz arra, hogy legyen, ahogy lennie kell, kölcsönös vonzalom alapján úgyis össze fogtok jönni, ha ezt akarja az élet - ha nem, elfogadod: nem a tiéd). Ez fehér: harmonikus, kellemes, törekvő mégis önzetlen, megengedő.

A mágusok (boszorkányok, sámánok, varázslók) vagy eleve intelligenciával és energiával születtek, vagy valamilyen élettapasztalat (például egy "beavató" súlyos betegség, halál-közeli állapot, nehéz élethelyzet, de akár vízbefulladás, villámcsapás) hozza az embert olyan tudatállapotba, hogy megismeri az isteni tökéletességet, energiákat és magaslatokat, közben megtartja eredeti, emberileg alkalmazható életformáját. Érdekes, hogy kicsi a különbség a szétszakadt tudatú őrültek (skizofrén betegek meghasadt elméje, hol egyik személyiségében él, hol egy másikba száll el), és a magas szinten dolgozó aktív gyógyítók, sámánok (folyamatosan tudják magukban integrálni az istenit és az emberit) között!
 
Mágusok boszorkányok

Ember által szabályozhatatlan ez: nem tanácsos "beavatásra" menni pénzdíj fejében, könnyen zárt intézetbe kerül így a megzavart tudatú ember - más, biztatóbb remény a fejlődés érdekében végzett szorgalmas tanulás, kitartó munka: így átalakul a lélek, közeledik az isteni tökéleteshez. A mágusi tevékenységnek legmagasabb szintje az önzetlen kívánás, gondolhatunk esetleg a zen szerzetesek egész világért történő imádkozására.


Bűvös - Bájos MÁGIA

Mágia és okkultizmus alapok tanfolyam
» Mágia és okkultizmus alapok tanfolyam «

Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony
* Általános Szolgáltatási Feltételek (pdf)
* Adatkezelési Elvek (GDPR) (pdf)

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.