Az emberi értelemről

A Sötét és a Fény

"Egyszer fent, egyszer lent..."
Életünkben változnak a jó és rossz idők, a kor igényeihez képest változhat személyes megítélésünk is - praktikusan ezt úgy vesszük észre, kapunk lehetőségeket vagy nem, van állásunk vagy nincs, jó értékelést kaptunk vagy nem.
Személyes adottságaink egy része kétségkívül öröklött tulajdonságokon alapul, de ne adjuk fel a reményt: a tanulásnak, művelődésnek nagy szerepe van intelligenciánk mértékében.
DE MI IS AZ INTELLIGENCIA, amit a felvételi pillanatában retteg a hallgató, a pályázó? Lehet-e mérni, és miről mesél? Ha elárul valami többet, mint egy stigmát jelentő kulcs-szám, mit is takar? És lehet-e változtatni - jó esetben javítani?

Megannyi kérdés, amit a stresszelt mindennapok embere szeretne egyszerűnek, lefordíthatónak látni. Egy a cél. Javítani kell. Ez az esély a túléléshez.
Rossz hír vár a rohanó manipulátorra: ez nem egyszerű. Jutalmat az kap majd, aki az emlegetett mondás szerint művelné szellemi kertecskéjét ("Cultivons notre jardin"), szüntelenül, fáradhatatlanul pallérozza szellemét és nemesíti lelkét.

"Egyszer lent, egyszer fent"
Az asztrológia segítségével önvizsgálathoz is kaphatunk jó gondolkoznivalókat, és mások megismeréséhez is eszközre lelünk. Mindig aszerint, amilyen helyzetben éppen teljesítenünk kell: ha magunk tervezzük utunkat, akkor az intellektuális fejlődés lehetőségeire találunk, ha másokkal van dolgunk, kényszerűen akkor is művelődünk: hiszen abból indulunk ki, akihez együttműködő társat keresünk.
Ha nem állunk önmagunk fejlődésének útjába, akkor felismerjük a lehetőséget: amikor egy alulmúlhatatlanul ostoba - hittük - teszten nem mentünk át, kevésnek ítéltettünk, tanulásra vagyunk ítélve. A lentből következik majd a fent: ha van öröklött képességünk, intelligenciánk, az elkötelezettség nélküli időknek ösztönösen megörülhetünk: most végre van alkalom arra, amit régóta meg kellett volna már tanulni. Ha nem leplezzük a hiányt, hanem bepótoljuk, így a mélyből erő lesz.

IQ eredmény, az "intelligencia" mint elvont minősítő jelző - és az emberi lelemény...
Intelligenciánk a klasszikus terminológia szerint olyan összetett humán képességünk, amely segítségével kapcsolatokat, összefüggéseket ismerünk fel, majd ezeket egy addig ismeretlen helyzetben is tudjuk használni - eközben érzékeljük környezetünket, illetve magunk is változunk. Alkalmazkodóvá válunk, új feladatokat láthatunk el, vagy váratlan feltételeket élünk túl. Amikor pszichológiai módszerekkel vizsgálják személyiségünk ezen részét, egy mérőszám (IQ) formában a beszédmegértés, emlékezet, aritmetikai és térbeli gondolkodás, következtetési képesség, a felfogás gyorsasága és az ezeket kifejező kommunikációs képességek összességét értékelik.
A munkaalkalmassági vizsgálatok során amiatt, mert a humán erő alkalmazása gazdasági következményekkel jár, a gondolkodás és szellemi megismerés képességét, az értelmet változatos módszerekkel teszik próbára. Az önéletrajz lehetne alap, mint a képességek demonstrációja - de mit tehetünk akkor, ha a pályázó kezdő, vagy pályakorrekciós, nem beszélve olyan esetekről, amikor a CV nem azt takarja, ami a valós tény.... A választási döntések alátámasztására van, aki már túllép az interjú keretén, és alkalmazza nemcsak a munka-mintavételezést, szimulációs gyakorlatokat, de az elszánt munkavállalóval frusztrációtesztet végeztet, kiégettséget mér, és csoportba helyezi leendő választottját, divatos az Assessment Center és CPI (California Psychological Inventory).
Hogy az intelligenciát valósan sikerüljön körbeírni, legjobb minél több váratlan kreativitásteszt elé is állítani a vállalkozó kedvű jövőbeni munkatársat, mert a papír-ceruza tesztek ideje régen lejárt. Ugyanis mindent meg lehet tanulni, mint ahogyan a vizsgákra is hamar fel lehet készülni: alapul a kívánt képességeket veszik a jelöltek, a képességeket ehhez képest tornáztatják, igazítják, "bemondják" - tanulási irányt is szab, minek lesz jövője. A gyors eredmény ritkán jó: a "mesterséges" intelligencia környezeti ártalom. Van egy nagy veszélye annak, ha csak a külvilág elvárását nézzük, és a HUMÁN tényezőt, a belső adottságokat alig. Ismerjük a mesebeli könyvelő kérdését, amint letolja orrán büroszemüvegét, ránéz igazgatójára, mikor ő az éves eredményt tudakolja: Mennyi? Mire könyvelőnk visszakérdez: mennyi legyen? A valóságban és az emberi tulajdonságok esetében ez maga a rövidlátás, a siker után jön az ismerkedés, bizonyítás, majd előbbutóbb minden kiderül.

Eredet és jövő
Kétségtelen, hogy az intelligencia elsősorban öröklött tulajdonság, de egyidejűleg összeköthető a család, a nevelés, az iskola és a társadalom folyamatos szocializációs hatásaival is. Tehát változtatható. A környezet jutalmazza az eredményeket, és ez még jótékony, motiváló hatású is - hacsak nem az a végeredmény, hogy a belbecs nem lesz annyira fontos, mint az azonnali eredmény.
Hinnünk kell, hogy az egyéni képességeknek van helye! Ezért törekednünk kell arra, hogy először is mindig az emberből induljunk ki és ne az elvárásból, és ha vizsgálódunk, az emberi dolgoknak ne mérőszámot adjunk, hanem körültekintően írjuk le a tulajdonságokat, majd ugyanakkor arra is terjedjen ki figyelmünk, mindeme tulajdonságok mire jók, mivé tehetők - ekkor lesz a vizsgálati eredmény valóban inspiráló, előrevivő. Ez a magasabb rendű intelligencia.

Hogyan lehet a tanulást, az intelligencia fejlődését segíteni a karakterjegyek ismeretével?
Feltételezzük, hogy az általános archetípusokról (ősi, mély minták, általános és színtiszta típusok) beszélhetünk - tudván, hogy a valóságban a tulajdonságok keverednek. A tizenkét asztrológiai jegy tanulási illetve intelligenciát illető képességeit így képzeljük el, és leljük is meg azonnal, mihez kezdjünk a jövő fejlődése érdekében:

A Kos a gyakorlatban tanul: nem szabad monoton untatni a könyv mellett, amit elsajátít, azzal mihamar sikereket is kell szereznie. A tanultak alkalmazásában élen jár, de nem erénye mások empatikus érzékelése. A kreatív feltalálás, a túlélés verseny szintű bajnoka.

A Bika példát mutathat a kitartó tanulásban, gyakorlatiasan szereti tudni munkája kilátásait. Intelligencia-fejlődésének folyamatában motiváló lehet a biztonságos jólét, amit tanulással és gyakorlással elérhet, kívánja, hogy eredményei felmutatható formát öltsenek.

Az Ikrek elméleti hozzáállású, ő szereti leginkább az intellektuális kihívásokat, amennyiben azok nem kötik túl hosszú ideig egy témához vagy helyhez. Értelme mozgékony, könnyed, kíváncsi - hosszútávú eredményekért figyelemkoncentrációt kell tanulnia.

A Rák a tanulás során igényli a kellemes, védett környezetet, a gondoskodó vezetést az információk, eredménykövetelés dzsungelében. Jó hatással van rá az oktató, a tréner személyes jelenléte, a rutinszerű eljárások biztonságossá teszik tudását.

Az Oroszlán lehet a sikerorientált tanuló példaképe, és a tanultak kreatív felhasználásábani is élen jár. Ha legyőzi kényelemvágyát (bár ez teszi vezetővé is, hogy mihamar delegálhassa a munkát), a dicséretek lehetnek fejlődésének tápláló erői.

A Szűz analitikus, igazi elemző tehetség, elméleti és egyidejűleg gyakorlati hozzáállású, nagy eséllyel indul minden tanulmányi és intelligencia-kérdésben – a cél csak maga a vizsgálat, és a változtató szintézis. Kapcsolati szinten hátramozdíthatja kritikusi tehetsége.

A Mérleg esztétikai igényeihez az a tanulási stílus illik a legjobban, amikor szép szemléltetéssel, kulturáltan mutatják be neki az elsajátítandó témát. A társasághoz is kötődik a tudást megtartó képesség, kellemetlen környezetben nem teljesít jól, majd kitör.

A Skorpió a ráérzőképességet empatikus kapcsolati és racionális üzleti területen is birtokolja. Intelligencia-fejlődésében megtorpanthatja, hogy sem a közvetlen beilleszkedést, feltárulkozást, sem a változásokat nem szereti. Nagyon jó kutató, elemző.

A Nyilas a globális távlatokat szereti, a részletekben nincs gyakorlata: szenvedélyesen repül optimizmusa szárnyán, mígnem valami kis hiányon elbukhat. Fejlődni fog, ha megtalálja ideáljait, azok nyomába hittel ered.  Tanuljon meg fókuszt állítani maga elé.

A Bak a legpontosabb a tények tiszteletében, állhatatosan képes a szívós tanulásra, stabilan kiszámítja az eshetőségeket. Hűvös racionalitása azt képviseli: jobb a biztos rossz tény, mint a rózsaszín, de elillanó álom. Szilárd, alig kreatív, túlélő, magabiztos tanuló.

A Vízöntő a nyitott elmét képviseli, figyelmével kötetlenül mozog az emberek és az információk között. Hűvös fejjel képes reagálni válságos helyzetekben is, inkább másokat változtat, mint magát. Ő a profi intelligencia-fejlesztő, világpolgár alkat.

A Halak a befogadó, beleérző gondolkodás áramlatain halad, intuitív képességével először érzelmein keresztül tájékozódik, majd gondolati síkon nyer magyarázatokat. A mély lelkiség szenvedővé teheti, tanulnivalója, hogy a helyzetekkel kezdjen valamit.

Részletes betekintés
Természetesen a személyes asztrológiai elemzés lehet csakoly komplex, mint egy többhetes munkaalkalmassági tesztelés: megtekintjük a horoszkóp minden részét. Eszerint vizsgálhatjuk a mentális ént, tudatosságot (Nap), érzelmi intelligenciát (Hold), magát az értelmi intelligenciát, közlési és információfelvételi képességet (Merkur), a kapcsolat-felvevő képességet (Vénusz), a motivációkat és elszántságot (Mars), a szintetizáló képessségket és morális értékítéletet (Jupiter), a hosszútávú memóriát, kitartást és felelősségtudatot (Szaturnusz), az eredeti zsenialitást (Uránusz), a vizualizációs képességet, intuíciót (Neptunusz) és az átalakulási képességet (Plutó), és a kinyilvánítás képességeit (Ascendens).

Egy egyszerűbb vizsgálati út: vizuális észlelésünk is vezethet
Ha rátekintünk az ember legfedetlenebb testrészére, a FEJ észrevétlen megfigyelésével következtethetünk az értelemre, intelligenciára, az ember jellemző humán tulajdonságaira:

A fej alkatánál az arányok utalnak az intellektuális / materiális mértékekre - a magas, úgynevezett filozofikus homlok jelezhet gondolkodói késztetést, elméleti hozzáállást (ez kellő képesség az elméleti munkakörnél, kevésbé kívánatos, ha cselekvő szerepben kell dolgoznia). A tanulásnál, kapcsolati kérdéseknél figyeljük meg az arc középső zónáját és a füleket: a széles távolság a szem és a száj között, ugyanígy a fejtől kicsit elálló "szárnyas" fülek információra, tudásra nyitott embert jelezhetnek. Ha a szemöldök vonala, száj és általában az arc karakter vonalak lefelé konyulnak, az a befogadó-elfogadó hozzáállás jele, a kiálló szemöldökcsont és a kiugró járomcsont kezdeményezést mutat, vezetői ambíciót az élethelyzetekben a tudás alkalmazása érdekében. Az intellektuális érdeklődés legkifejezőbb jeleit a szemek mutatják, jó esetben nyíltak, és ha kicsit kiállóak: információközlést, tudás-megosztási képességet jelentenek.

Legközelebbi érdekes felfedezéseinkig kívánom, ragyogjanak Önökre a csillagok: Imolai Judit, Asztrológus


Az emberi értelemről


Kezdőlap - Astrology In English - Asztrológiáról mindenkinek - Asztrológia és pszichológia - Asztrológiai tanácsadás
Bűvös-Bájos MÁGIA - Karma Asztrológia - Symbolon - Tarot Akadémia - Meditáció - Horoszkópkészítés
ASZTROLÓGIA Fogalomtár: Díjtalan Mini Tanfolyam - Asztrológia Iskola Interneten - Olvasnivalók
Ajánlott linkek, klubok, programok - Imolai Judit asztrológus - Elérhetőségek
Rendezvényszervezés Jósda
Kapcsolat-Klinika Csoport - Holdasszony

Astrologia
Imolai Judit Asztrológus Magánintézetének honlapja
telefon: 20/9462293    e-mail: Astrologia - ügyfélszolgálat        

ASTROLOGIA Levelek: » ASTROLOGIA REGISZTRÁCIÓ «
ikon alatt jegyezhetők elő (díjtalan): így személyesen kap majd levelet
az asztrológiai előrejelző hírekről, jelenségekről, programokról.


Kérjen díjtalan programtájékoztatót

A honlap számítástechnikai munkáit Budavári László AsztrálFény gondozza.