TITOKTARTÁS,

ADATVÉDELMI ELVEK


A WWW.ASTROLOGIA.HU honlapon működtetett szolgáltatások, a Vendég-regisztráció során, ugyanúgy mint az ASTROLOGIA Iskolában az asztrológiai tanulmányok alatt, tanfolyami foglalkozások során elemzett példaként tudomásomra jutott személyes információkat (emberekre és tényekre vontakozó adatokat, összefüggéseket és következtetéseket), csakúgy mint asztrológiával foglalkozó emberként a magánéletben szerzett személyes értesüléseket, bizalmas titokként kezelem.

A velem bizalmasan megosztott személyes információkat csakis és kizárólag arra használom, hogy azzal magam tudását, felkészültségét gyarapítsam, melynek célja, hogy annak idején segítőként lehessek szolgálatára a hozzám fordulóknak.

Sem a személyes sorskérdések részletei, sem a személyes adatok nem kerülhetnek tőlem tovább, sem társalgási érdeklődésre, sem üzleti célokra vagy érdekekre.

Tudományos és tanító célú munkáimban gondoskodom arról, hogy a valós személyeket védjem, felismerhetőségüket leplezzem. Közlésre szánt anyagokban akkor fedem fel a személyek kilétét, ha arra felkértek és az érintett személy feljogosított.

Harmadik, nem jelenlévő személy elemzése esetén felvállalom, hogy annak nézőpontjait és érdekét is objektív módon tekintem, kifejtésre pedig a kérdező fejlődését segítő kérdések kerülnek, mindig azon az értelmezési szinten, melyre a kérdező befogadókészséggel rendelkezik.

Az adatok kezelése megfelel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi kötelezettségeknek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor figyelembe lett véve az egyének védelme, személyes adataik gépi feldolgozása során a vonatkozó törvények, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai szolgálnak alapul.

Morális és etikai felelősségem tudatában - mely szigorúbb, magasabb rendű a mindenkori törvényi szabályozásoknál - vállalom, hogy titoktartási és adatvédelmi fogadalmam megtartása örök életemre kötelez.

Imolai Judit, Asztrológus